News and Announcement

Penukaran Kata Laluan   07/09/2023 22:01:22

Merujuk kepada Dasar Keselamatan ICT SPPP, semua pengguna Sistem POLARIS perlu menukar kata laluan pada setiap 120 hari. Sehubungan itu, tuan/puan selaku pengguna sistem adalah diminta untuk membuat penukaran kata laluan selaras dengan dasar yang telah ditetapkan. Terima kasih

PEKELILING PELABUHAN NO. 3/2023   28/07/2023 11:06:22

Mulai 1 Januari 2024, semua pengguna pelabuhan adalah diwajibkan untuk mendaftar sebagai 'competence person' sekiranya hendak menandatangani sebarang 'Container Packing Certificate' dan/atau 'Multimodal Dangerous Goods Form' dalam sebarang urusan melibatkan kargo berbahaya. Pendaftaran perlu dibuat melalu laman sesawang berikut : https://www.polaris-ppc.gov.my/Account/ECompetencyLogin dengan memuatnaik Sijil Latihan daripada Jabatan Laut Malaysia. SIla semak tatacara di lampiran. Sekian, harap maklum.
Attachment

Peringatan Mesra : Penukaran Kata Laluan   06/12/2022 09:24:31

Merujuk kepada Dasar Keselamatan ICT SPPP, semua pengguna Sistem POLARIS perlu menukar kata laluan pada setiap 120 hari. Sehubungan itu, tuan/puan selaku pengguna sistem adalah diminta untuk membuat penukaran kata laluan selaras dengan dasar yang telah ditetapkan. Terima kasih.

Garis Panduan Permohonan Menjalankan Aktiviti Bunkering di Pelabuhan Pulau Pinang   27/07/2022 11:42:53

Dimaklumkan bahawa satu garis panduan bagi permohonan untuk menjalankan aktiviti bunker di had Pelabuhan Pulau Pinang telah dimuatnaik. Semua pembekal bunker samada bertujuan untuk permohonan baru atau permohonan semula, sila lihat di ruangan Download - Panduan Pengguna atau klik pautan di bawah untuk maklumat lanjut.
Attachment

PERINGATAN: PENUKARAN KATA LALUAN SISTEM POLARIS   29/04/2022 10:42:54

Merujuk kepada Dasar Keselamatan ICT SPPP, semua pengguna Sistem POLARIS perlu menukar kata laluan pada setiap 120 hari. Sehubungan itu, tuan/puan selaku pengguna sistem adalah diminta untuk membuat penukaran kata laluan selaras dengan dasar yang telah ditetapkan. Terima kasih.

Pekeliling Pelabuhan Bil. 2/2021 dan Bil.3/2021   24/05/2021 16:37:08

Adalah dimaklumkan bahawa Pekeliling Bil.2/2021 (Operasi Bunker} dan Bil.3/2021 (Pengendalian Kargo Berbahaya di Zon Bebas Komersil, Dermaga Air Dalam Butterworth) telah dimuatnaik untuk carian pengguna pelabuhan. Sila dapatkan salinan di https://polaris-ppc.gov.my/Downloads . Sekian .

Polisi Antirasuah SPPP   26/03/2021 12:28:03

“SPPP komited untuk menerapkan pendekatan sifar toleransi terhadap segala bentuk rasuah. Untuk maklumat lanjut, rujuk Polisi Antirasuah SPPP”
Attachment

Polisi Memberi dan Menerima Hadiah SPPP   26/03/2021 12:24:06

“SPPP mengamalkan “No Gift Policy” dalam usaha membendung segala bentuk amalan rasuah”. Untuk maklumat lanjut, rujuk Polisi Memberi dan Menerima Hadiah SPPP”
Attachment

PENGISYTIHARAN OPERASI PENGENDALIAN KARGO PUKAL CECAIR DAN PUKAL PEPEJAL DI PELABUHAN PULAU PINANG   30/09/2020 15:59:48

Mulai 1 0KTOBER 2020 setiap pengisytiharan pengendalian kargo pukal cecair dan pukal pepejal di Pelabuhan Pulau Pinang perlu dibuat melalui sistem atas talian ( Polaris ). Sebarang urusan secara manual tidak akan diterima selepas tarikh tersebut. Sekiranya anda memerlukan bantuan berkaitan , sila hubungi pegawai di Unit Kargo Berbahaya di talian 04-3238532.

NOTIS PEMBERITAHUAN PROSES MIGRASI SISTEM POLARIS   25/09/2020 15:29:35

Adalah dimaklumkan bahawa SPPP akan melaksanakan proses migrasi ke atas sistem POLARIS dan kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan pada tarikh 27 SEPTEMBER 2020 (AHAD) BERMULA JAM 12:00 PAGI SEHINGGA 6:00 PAGI. Sehubungan dengan itu, bagi mengelakkan sebarang masalah daripada berlaku, adalah dinasihatkan agar tuan/puan menyelesaikan semua pengisytiharan bagi menjalankan aktiviti bunkering pada atau selepas daripada ketetapan di atas. Untuk makluman, selepas daripada proses migrasi dilaksanakan, sistem POLARIS versi terbaru akan digunakan bagi menggantikan versi sedia ada.

First Previous 1 2 Next Last 
Total: 12 Announcement(s)
Copyright © 2023 Penang Port Commission. All rights reserved.