Customer Satisfaction Form

MAKLUM BALAS PELANGGAN

Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di agensi kerajaan yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berususan dengan kementerian/jabatan ini (Penang Port Commission), anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila tandakan anda mengikut skala berikut:


Bil. Kenyataan Maklum Balas
1 Staf tidak melayan pelanggan dengan baik.
2 Staf mengamalkan sikap terbuka.
3 Staf mampu mengendalikan kerenah birokrasi dalam memenuhi kehendak pelanggan.
4 Staf berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugasnya.
5 Ada staf tidak mengutamakan pelanggan.
6 Staf mengambil masa rehat yang berlebihan pada waktu tengah hari.
7 Staf menerima pandangan atau kritikan pelanggan.
8 Staf menyalah gunakan kuasa.
9 Staf tidak mematuhi piagam pelanggan.
10 Staf tidak dapat mengawal emosi marah ketika berdepan kerenah pelanggan.
11 Staf memberi penjelasan yang tepat.
12 Staf berniaga di tempat kerja semasa waktu bekerja.
13 Staf sedia melayan pelanggan walaupun waktu bekerja telah tamat.
14 Staf memberi maklumat mengenai peraturan dan prosedur kerja dalam jabatan.
15 Staf memberi layanan yang sama rata kepada setiap pelanggan.
16 Staf menggunakan bahasa yang sopan semasa memberi penjelasan.
17 Staf menyelesaikan urusan mengikut tempoh masa yang dijanjikan.
18 Petugas kaunter makan dan minum sewaktu bertugas.
19 Staf mengucapkan terima kasih setelah selesai berususan dengan pelanggan.
20 Staf tidak konsisten menggunakan budi bicara semasa membuat keputusan.
21 Staf mengakui kesilapan dan membantu pelanggan.
22 Staf berusaha untuk memudahkan urusan pelanggan.
23 Staf tidak bertindak profesional.
24 Ada yang menerima hadiah untuk memberi perkhidmatan.

Sila Lengkapkan Maklumat Berikut:

Copyright © 2021 Penang Port Commission. All rights reserved.